เจาะลึก Excel เทคนิค การเขียนโปรแกรม VBA กับการประยุกต์ใช้งาน
ผู้แต่ง : วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
สำนักพิมพ์ : ซืเอ็ดยูเคชั่น
ครั้งที่พิมพ์ : 1  จำนวนหนังสือ :4 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 005.369,ว 759 จ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10028761ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
20028762ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
30028763ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
40028764ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1เอ็กเซล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
2ชื่อเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library