Advanced Excel เจาะลึกการเขียนโปรแกรม VBA
ผู้แต่ง : วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ครั้งที่พิมพ์ : 1  จำนวนหนังสือ :5 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 005.369,ว 759 อ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10028312ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
20028313ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
30028314ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
40028315ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
50024697ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1ไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
2ชื่อเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library