คู่มือ Mac OS X Lion ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : บุญญาดา ช้อนขุนทด
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ครั้งที่พิมพ์ : 1  จำนวนหนังสือ :4 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 005.446,บ 444 ค

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10028203ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
20028204ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
30028205ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
40028206ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1ชื่อเรื่อง
2แมคอินทอช (คอมพิวเตอร์)
3ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library