ศิลปะลายไทย
ผู้แต่ง : บุญมา แฉ่งฉายา
สำนักพิมพ์ : สุวีริยาสาสน์
ครั้งที่พิมพ์ : 1  จำนวนหนังสือ :1 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 743,บ 525 ศ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10025833ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1ชื่อเรื่อง
2วาดเขียน
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library