เจ้าจันทร์ผมหอม :นิราศพระธาตุอินทร์แขวน
ผู้แต่ง : มาลา คำจันทร์
สำนักพิมพ์ : เคล็ดไทย
ครั้งที่พิมพ์ : 14  จำนวนหนังสือ :3 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : ม 495 จ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
13001354ชั้น 3 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
23001359ชั้น 3 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
33001360ชั้น 3 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1นวนิยายไทย
2ชื่อเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library