สติบำบัด
ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ เดชคง
สำนักพิมพ์ : มติชน
ครั้งที่พิมพ์ : 6  จำนวนหนังสือ :2 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 616.8914,ท 668 ส

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10023498ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
20023499ห้องสมุด วท.สัตหีบว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1จิตบำบัด
2ชื่อเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library