คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ Computer for Occupation
ผู้แต่ง : รพีพร ชาวไร่อ้อย และคณะ
สำนักพิมพ์ : สื่อไทย
ครั้งที่พิมพ์ : 1  จำนวนหนังสือ :20 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 004,ร 146 ค,ล.1

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10029015ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
20029016ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
30029017ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
40029018ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
50029019ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
60029020ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
70029021ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
80029022ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
90029023ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
100029024ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
110029025ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
120029026ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
130029027ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
140029028ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
150029029ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
160029030ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
170029031ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
180029032ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
190029033ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
200029034ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
2ชื่อเรื่อง
3พื้นฐานคอมพิวเตอร์
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library