พระพุทธศาสนา ( วิถึธรรมวิถีไทย ) Buddhism ( Thai way of Doctrine )
ผู้แต่ง : พิสิษฐ์พงษ์ ศรีดาว และคณะ
สำนักพิมพ์ : สื่อไทย
ครั้งที่พิมพ์ : 1  จำนวนหนังสือ :20 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 294.3,พ 784 พ,ล.1

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10028975ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
20028976ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
30028977ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
40028978ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
50028979ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
60028980ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
70028981ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
80028982ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
90028983ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
100028984ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
110028985ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
120028986ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
130028987ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
140028988ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
150028989ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
160028990ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
170028991ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
180028992ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
190028993ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
200028994ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1พุทธศาสนา
2ชื่อเรื่อง
3คำสั่งสอน
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library