การขายและการตลาดสมัยใหม่ Selling and Marketing in Present
ผู้แต่ง : เนื่องฤทัย ทัศนมาลี
สำนักพิมพ์ : สื่อไทย
ครั้งที่พิมพ์ : 1  จำนวนหนังสือ :20 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 658.8,น 881 ก,ล.1

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10028995ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
20028996ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
30028997ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
40028998ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
50028999ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
60029000ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
70029001ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
80029002ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
90029003ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
100029004ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
110029005ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
120029006ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
130029007ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
140029008ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
150029009ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
160029010ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
170029011ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
180029012ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
190029013ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
200029014ชั้น 1 อาคารวิทยบริการว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1ชื่อเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library